Na upit gđe. M. T. u svezi s pravom na povrat poreza na dohodak za 2002., u nastavku odgovaramo: U proslijeđenom upitu podnositeljica navodi da je do mjeseca listopada 2002. bila zaposlena, a od tog nadnevka nadalje u mirovini. Poslodavac kod kojeg je bila zaposlena obvezao se ispuniti i podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave u ime poreznog obveznika godišnju poreznu prijavu za 2002. Poslodavac to nije učinio i porezna obveznica traži pravo na podnošenje porezne prijave izvan zakonskog roka, a kako bi ostvarila pravo na povrat poreza. Odredbama čl. 13. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02. - u daljnjem tekstu: OPZ) propisano je da je porezni obveznik svaka osoba koja je kao takva određena zakonom kojim se uređuje pojedina vrsta poreza. Porezni obveznik može imati opunomoćenika, pomagača i poreznog savjetnika (čl. 15., st. 1. OPZ-a). Opunomoćenik je osoba koja zastupa poreznog obveznika u okviru dobivene punomoći i u njegovo ime može poduzimati radnje u poreznom postupku (čl. 15., st. 2. OPZ-a). Pomagač je osoba koja nastupa uz nazočnost poreznog obveznika i pomaže mu savjetima. Izjava pomagača smatra se izjavom poreznog obveznika samo ako porezni obveznik danoj izjavi odmah ne proturiječi. Pomagač ...