Na upit gđe. Z. M. u svezi s pravom na povrat poreza na dohodak za 2002. ako poslodavac porez iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada nije uplatio, u nastavku odgovaramo. Iz postavljenog upita može se zaključiti da je porezni obveznik u tijeku poreznog razdoblja ostvario dohodak od nesamostalnog rada istodobno samo kod jednog poslodavca, te, u skladu sa čl. 31., st. 3., t. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03. - u daljnjem tekstu: Zakon), za taj dohodak nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu. Međutim, za ostvareni dohodak porezni obveznik može podnijeti godišnju poreznu prijavu radi ostvarivanja prava na neiskorišteni osobni odbitak ili dio osobnog odbitka iz čl. 29. i čl. 40. Zakona, prava na ravnomjerno godišnje oporezivanje i drugih prava, a prema čl. 31., st. 6. Zakona. Kod dohotka od nesamostalnog rada predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac, isplatitelj mirovine ili sam porezni obveznik. Dužnik poreza na dohodak je posloprimac i umirovljenik (čl. 33., st. 1. Zakona). Odredbama čl. 27., st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03.,188/03. i 198/03. - u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je posloprimac dužnik ...