Od gospodina "A", primili smo molbu da se povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2004. godinu na ime G.B. iz Zagreba, prebaci na bivšu suprugu poreznog obveznika. Naime, G.B. je po sudskoj presudi dužan doprinositi za uzdržavanje dvoje malodobne djece iznos od 2.000,00 kn mjesečno od 11. travnja 2000. godine, ali ne podmiruje navedene obveze. Odredbama članka 30. stavak 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.), koji se primjenjivao do 31.12.2004. godine, propisano je da se više plaćeni porez vraća poreznom obvezniku ako je porezni obveznik tijekom, poreznog razdoblja platio veći predujam poreza na dohodak od poreza utvrđenog rješenjem. Prema članku 113. stavku 5. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) povrat preplaćenog poreza i poreza plaćenog bez pravne osnove zajedno s kamatama porezno tijelo je dužno vratiti osobi koja ga je platila, odnosno osobi kojoj je pravo na povrat poreza ustupljeno. Člankom 23. Općeg poreznog zakona propisano je da se prava iz porezno-dužničkog odnosa, kao što su pravo na povrat poreza, pravo na povrat iznosa koji je na ime poreza ...