Od obveznice poreza na dohodak "N.N.", primili smo upit koji se odnosi na mogućnosti ostvarivanja povrata poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2005. godinu. U upitu je navedeno da je porezna obveznica bila na porodnom dopustu do 26.7.2005. godine, a s 31.7.2005. bila je u radnom odnosu kod društva "A" d.o.o. te ja za razdoblje od 27. - 31.7.2005. ostvarila kod toga poslodavca bruto plaću od cca 800,00 kuna, iz koje poslodavca nije bio u obvezi obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak i prireza, zbog činjenice da porezne osnovice nije bilo, a zbog iskorištenja dijela osobnog odbitka iz članka 36. stavci 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.). Od 1.8.2005. godine porezna se obveznica zaposlila kod drugog poslodavca, koji je u razdoblju do 31.12. 2005. godine poreznoj obveznici pri isplati mjesečnih plaća obračunao, obustavio i uplatio sve propisane obveze za javna davanja. Porezna je obveznica podnijela godišnju poreznu prijavu za 2005. godinu, a koja zbog činjenice da je poslodavac "A" blokiran zbog neplaćanja obračunatog poreza na dohodak i prireza za ...