Od obveznice poreza na dohodak gđe S. N. primili smo upit koji se odnosi na mogućnost ostvarivanja povrata poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2005. U upitu je navedeno da je porezna obveznica bila na rodiljnom dopustu do 26. 7.2005., a s 31. 7. 2005. bila je u radnom odnosu kod društva »M.« d.o.o. te ja za razdoblje od 27. do 31. 7. 2005. ostvarila kod toga poslodavca bruto plaću od cca 800,00 kuna, iz koje poslodavac nije bio obvezan obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak i prireza, zbog činjenice da porezne osnovice nije bilo, a zbog iskorištenja dijela osobnog odbitka iz čl. 36. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04). Od 1. 8. 2005. porezna se obveznica zaposlila kod drugog poslodavca, koji je u razdoblju do 31. 12. 2005. poreznoj obveznici pri isplati mjesečnih plaća obračunao, obustavio i uplatio sve propisane obveze za javna davanja. Porezna je obveznica podnijela godišnju poreznu prijavu za 2005., koja zbog činjenice da je poslodavac »A« blokiran zbog neplaćanja obračunatog poreza na dohodak i prireza za 2005., nije obrađena. Porezna obveznica ...