U svezi s upitom K. S. koji je po godišnjoj poreznoj prijavi iskazao povrat poreza na dohodak s osnove neoporezivog dohotka od nesamostalnog rada (mirovina) i dohotka od povremene samostalne djelatnosti (predstavnik stanara) za što je uplaćen porez i prirez porezu na dohodak, a koji bi, prema različitim tumačenjima, trebao, prema podnesenoj godišnjoj prijavi doznačiti (vratiti) isplatitelju dohotka koji je za njega tijekom godine uplaćivao predujmove poreza i prireza porezu na dohodak od povremene samostalne djelatnosti, u nastavku odgovaramo: Člankom 36., st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da predujam poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 15., st. 4., t. 2. i 3. ovoga Zakona obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji dohotka po stopi od 35%, bez prava na osobne odbitke iz čl. 29. ovoga Zakona. Plaćeni predujmovi poreza na dohodak smatraju se konačno utvrđenim porezom na dohodak i porezni obveznik za te dohotke nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu. Prema čl. 31., st. 6., t. 1. Zakona o porezu na dohodak porezni obveznik može za te oblike dohotka podnijeti godišnju poreznu prijavu radi ostvarivanja prava na neiskorišteni ...