U svezi upita Porezne uprave Područnog ureda Gospić povodom zahtjeva osobe "A" za povratom poreza na dohodak od nesamostalnog rada za razdoblje od 23. rujna 1992. do 7. prosinca 1999. godine, u nastavku odgovaramo: Člankom 53. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da fizičke osobe kojima je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada i mirovina razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti. Člankom 15. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 2/94., 52/94. i 36/95.) bilo je propisano da su HRVI Domovinskog rata oslobođeni plaćanja svih poreza i doprinosa na plaću i na nadoknadu plaće. Člankom 22. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 108/96.) bilo je propisano da su HRVI Domovinskog rata oslobođeni plaćanja svih poreza, prireza i doprinosa na plaću, naknadu plaće i mirovinu. Člankom 54. stavkom 2. točkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) od 1. siječnja 2001. godine prestale su važiti odredbe članka 22. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz ...