Dobrovoljno vatrogasno društvo ..., uputilo nam je zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog po računima za nabavu opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2004. godini. U zahtjevu navode da su zakasnili predati zahtjev za povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost, ali misle da nisu izgubili pravo na ostvarenje povrata, jer od stečenog prava nije protekao rok zastare. Na postavljen upit očitujemo se u nastavku. Člankom 32. st. 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH  za 2004. (Narodne novine br. 31/04. i 104/04.) propisano je da će se plaćeni porez na dodanu vrijednost, po računima za nabavu opreme u 2004. godini za obavljanje vatrogasne djelatnosti, vratiti na teret prihoda poreza na dodanu vrijednost javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama. Radi jedinstvenog postupanja u pogledu povrata plaćenog poreza na dodanu vrijednost vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama u 2004. Ministarstvo financija dalo je Obavijest o načinu povrata plaćenog poreza na dodanu vrijednost klasa: 410-19/04-01/253, ur. broj: 513-05-/03-4 od 20. listopada 2004., prema kojoj se pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost u 2004. ostvaruje za nabavu opreme u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2004., a zahtjev se može ...