Inozemna pravna osoba La P. S.a.s., sudjelovala je sa svojim proizvodima na ugostiteljsko-prehrambenom sajmu u Poreču pa nam postavlja pitanje što treba učiniti kako bi ostvarila pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost. Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku. Na temelju čl. 21., st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 48/04.) podrobnije je propisan čl. 126.a i 126.b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 55/04.) način na koji inozemni poduzetnici mogu ostvariti povrat poreza na dodanu vrijednost. Inozemni poduzetnici koji izlažu na sajmovima u Republici Hrvatskoj mogu ostvariti pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost za točno određene isporuke dobara i usluga: najam izložbenog prostora, opskrba izložbenog prostora električnom energijom, vodom, plinom, grijanjem, hlađenjem, telefonskim i telekomunikacijskim priključcima, uređenje, izrada i popravak izložbenog prostora, troškovi pakiranja, pod uvjetom da na području Republike Hrvatske nemaju sjedište niti prebivalište, poslovnu upravu, podružnicu ili drugu poslovnu jedinicu. Prema čl. 126.c Pravilnika inozemni poduzetnik koji sudjeluje na sajmovima podnosi zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost Ministarstvu financija - Poreznoj upravi - Područnom uredu Zagreb. Zahtjev se podnosi ...