Društvo CEI Zagreb d.o.o., V. Škorpikova 24/II, Zagreb, koje s poduzećem u Bosni i Hercegovini ima sklopljen ugovor o pružanju pomoći pri naplati potraživanja obratilo nam se upitom u vezi mjesta oporezivanja. Naime, prema navodimo u upitu poduzeće iz Bosne i Hercegovine će listu svojih dužnika s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, zajedno s njihovim kontakt podacima, dostaviti društvu CEI Zagreb d.o.o. čiji će djelatnosti iz ureda u Zagrebu telefonskim putem opominjati dužnike da određeni iznos duguju poduzeću u Bosni i Hercegovini i da isti trebaju podmiriti. Nadalje, u upitu je navedeno da će društvo CEI Zagreb d.o.o. za obavljenu uslugu poduzeću u Bosni i Hercegovini ispostaviti račun prema uvjetima iz ugovora (postotak od naplate, po broju zvanja i slično). Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje treba li društvo CEI Zagreb d.o.o. poduzeću u Bosni i Hercegovini zaračunati porez na dodanu vrijednost, odnosno ako treba postoji li mogućnost i koja je procedura za povrat tako zaračunanog poreza.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Kako bi se odredilo oporezuje li se usluga koja je povezana s inozemstvom prema hrvatskom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost ...