Izvješćujemo vas da povrate poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi, već od prošle godine, Porezna uprava većinom obavlja putem bezgotovinskih naloga. Navedeni nalozi glase u korist računa banke u kojoj porezni obveznici imaju otvorene tekuće ili žiroračune ili direktno u korist računa obveznika, a u pozivu na broj odobrenja upisana je partija žiro ili tekućeg računa poreznog obveznika kojemu se sredstva vraćaju. Takve naloge Porezna uprava može ispostavljati tijekom čitave godine, a veći broj naloga počinje ispostavljati početkom drugog i u tijeku trećeg tromjesečja svake godine. Zbog velikog broja naloga moguće su i razne pogreške. U slučaju da banka zaprimi sredstva na svoj račun, a iz podatka o partiji žiro ili tekućeg računa ("poziv na broj odobrenja", odnosno iz podataka u "pozivu na broj zaduženja" utvrdi da porezni obveznik nije komitent banke, takva sredstva treba vratiti na račun s kojeg su i doznačena tj. na račun poreza i prireza na dohodak grada/općine s kojeg su sredstva bila upućena na račun banke. U "pozivu na broj odobrenja" obvezno treba naznačiti model "22", brojčanu oznaku vrste prihoda "1619" i matični broj građana (navedeni podaci uzimaju se iz " ...