Obratili ste nam se s upitom je li moguć povrat plaćenog poreza na promet rabljenih motornih vozila ako je došlo do raskida kupoprodajnog ugovora, a u trenutku nastanka porezne obveze kupoprodajni ugovor je bio na snazi. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Odredbom članka 5. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine od br. 137/96. do 107/01.) propisano je da je porezna osnovica posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova tržna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze. Tržna vrijednost utvrđuje se na temelju isprava o stjecanju. Odredbama Zakona nije propisana mogućnost povrata plaćenog posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova pa ni u slučaju kad je ugovor o kupoprodaji raskinut. Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti povrata plaćenog posebnog poreza na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova.

...