Središnji ured Porezne uprave zaprimio je upit o povratu plaćenog poreza na promet nekretnina. Poreznom obvezniku Ministarstvo financija, Porezna uprava izdala je 16. kolovoza 2013. Privremeno porezno rješenje, kojim mu je utvrđen porez na promet nekretnina.
Porezni obveznik navodi kako povrat plaćenog poreza na promet nekretnina traži zbog raskida ugovora o kupoprodaji nekretnine temeljem zahtjeva prodavača nekretnine.
Uz predmetni zahtjev priložen je i preslik Raskida ugovora o kupoprodaji nekretnine od 18. studenoga 2013. u kojem se navodi kako se ugovor raskida zbog nemogućnosti ispunjenja uvjeta za donošenje rješenja o građenju i upisa građevinske dozvole u zemljišnu knjigu nadležnog općinskog suda.   Središnji ured Porezne uprave očitovao se o tome službenim stajalištem koje se može vidjeti klikom miša ovdje, a iz tog odgovora dio citiramo u nastavku:   ... "odredbom članka 22. stavka 2. Zakona propisano je da porezni obveznik može podnijeti prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika u roku od 30 dana od dana raskida ugovora. Nakon isteka roka od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.