Navedenim dopisom obratili ste nam se u vezi s povratom poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Postavljena su sljedeća pitanja: 1. Kad obaviti povrat poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu, ako je račun ispostavljen primjerice u 2002., a plaćen u 2005.? 2. Kako postupiti pri povratu poreza na dodanu vrijednost za opremu - vozilo nabavljeno na temelju ugovora o financijskom leasingu, račun za cjelokupnu svotu ispostavljen je u 2004., a plaćanje se obavlja u ratama (60 rata) te se za svaku ratu tijekom godine ispostavljaju računi koji sadrže glavnicu i kamate s obračunanim porezom na dodanu vrijednost? U vezi s navedenim u nastavku odgovaramo. 1. S obzirom na to da iz prvog pitanja zaključujemo da je oprema za obavljanje vatrogasne djelatnosti nabavljena u 2002. kad je račun i ispostavljen, napominjemo da pri nabavi opreme u 2002. Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2002. nije bila propisana mogućnost povrata plaćenog poreza na dodanu vrijednost po računima za nabavu opreme Javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama, pa za to razdoblje nije moguće obaviti povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome što je račun plaćen ...