Je li postoji mogućnost povrata plaćene trošarine na duhanske prerađevine uništene zbog nepredviđenog slučaja, odnosno ako iste izgore na skladištu ili budu uništene tijekom prijevoza prije nego li su prodane krajnjem korisniku u Republici Hrvatskoj. Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. do 120/15.) propisuje da obveza obračunavanja trošarine neće nastati ako su trošarinski proizvodi potpuno uništeni ili postoji nepovratni gubitak trošarinskih proizvoda nastao za vrijeme odgode plaćanja trošarine za koji se dokaže da se može pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili, odnosno da je neodvojivo povezan sa svojstvima proizvoda nastao tijekom proizvodnje, skladištenja i prijevoza trošarinskih proizvoda (čl. 22. st. 1. t. 4.). Istim je Zakonom nadalje propisano da se pri obračunu trošarine odredbe čl. 22. st. 1. t. 4. na odgovarajući način primjenjuju kada primatelj u Republici Hrvatskoj radi obavljanja djelatnosti primi trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije (čl. 22. st. 2.). Nadalje, čl. 82. st. 1. Zakona o trošarinama predviđeno je da pravo na povrat plaćene trošarine na duhanske prerađevine imaju trošarinski obveznici na duhanske prerađevine ...