Vašim podneskom od 25. veljače 2009. godine, zatražili ste informaciju kojem tijelu državne uprave i na koji način se trebate obratiti radi povrata plaćene carine i poreza na dodanu vrijednost na osobni automobil koji je uvezen za račun malodobne invalidne osobe u siječnju 2009. godine.

Nastavno Vas obavještavamo o slijedećem:

Člankom 187. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99. – 60/08.), koji određuje vrste carinskih oslobođenja, predviđena je u točki 18. mogućnost oslobođenja od plaćanja carine pri uvozu osobnih automobila namijenjenih invalidnim osobama, i to sa 80% i više postotaka invalidnosti na donjim ekstremitetima, zbog slabovidnosti, mišićnih oboljenja, te za dijalizirane osobe. Oslobođenje je u visini postotka tjelesnoga oštećenja, a ostvaruje se temeljem posebnoga mišljenja ovlaštenog medicinskog vještaka pri područnim uredima zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

U članku 27. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 5/07.) propisana je procedura za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, kao i isprave koje je potrebno posjedovati za realizaciju ove carinske olakšice invalidnih osoba.

Prema članku 79. navedenoga Zakona, u provedbi carinskih postupaka za koje se roba deklarira primjenjuju se svi propisi koji važe na dan ...