Mišljenja.hr

Povrat PDV-a na izvezeni brod

Datum objave: 05.12.2001., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/01-01/568

U svezi s upitom gđe F. iz Izraela o povratu PDV­-a za brod koji ona namjerava kupiti u Republici Hrvatskoj i iz­vesti ga u Izrael, a radi se o brodu koji je proizveden 1998., po­tom uvezen u Republiku Hrvatsku pri čemu je plaćena carina i porez, odgovaramo. Prema odredbi čl. 21., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vri­jednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), kupac-strani držav­ljanin koji u okviru osobnog putničkog prometa, iznosi dobra kupljena u tuzemstvu ima p..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak