Ministarstvo financija uputilo nam je dopis kl.: 402-06/03-01/265, ur. br.: 513-05/04-7, od 5. ožujka 2004. u svezi s povratom poreza na dodanu vrijednost javnim vatrogasnim postrojbama, vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u kojem nas izvješćuju da će ministar financija donijeti upute o uvjetima i načinu povrata poreza na dodanu vrijednost javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama po računima za kupljenu opremu u 2004. Stoga vas izvješćujemo da Ministarstvu financija ne dostavljate zahtjeve za povrat navedenog poreza prema dopisu kl.: 402-06/03-01/265, ur. br.: 513-05/04-5 od 10. studenoga 2003. dok ne dobijete nove upute.

...