Vašim podneskom zatražili ste informacije o potrebnim procedurama za povrat plaćenih davanja na gumeni čamac sa vanbrodskim motorom kupljen prošle godine u Sloveniji, uvezen, registriran i vožen u RH, kojega želite vratiti prodavatelju u Sloveniju zbog reklamacije na kvalitetu, te očekujem povrat novca od prodavatelja.

U svezi istoga, obavještavamo vas o sljedećem:

Povrat carinskog duga propisan je člancima 231. do 238. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99. – 56/10.) te člancima 501. do 507. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 161/03. – 76/09.).

Pri tome, sukladno članku 234. Carinskog zakona, uvozni dug može biti vraćen u slučaju ako uvoznik vrati predmetnu robu koja je u trenutku prihvaćanja carinske deklaracije imala nedostatke ili nije odgovarala uvjetima utvrđenim ugovorom temeljem kojega je uvezena.

Povrat temeljem navedene odredbe može se odobriti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: - roba nije bila upotrebljavana, osim ako je početna uporaba bila nužna da bi se utvrdili nedostaci robe ili njezina neusklađenost s odredbama ugovora, te - da je roba izvezena iz carinskog područja Republike Hrvatske.

Radi primjene navedene odredbe, zahtjev za povrat carinskog duga mora biti podnesen u roku od 12 mjeseci od dana kada je o svoti toga ...