Prema odredbi članka 8. stavak 8. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), propisano je pojednostavljenje pri oporezivanju kod prijenosa gospodarske cjeline ili pogona, prema kojoj se taj prijenos smatra neoporezivim, ako stjecatelj pripadajući porez može u cijelosti odbiti kao pretporez. Otuđitelj poduzeća tada ne mora iskazati odnosno obračunati PDV a stjecatelj ne može odbiti pretporez. Gospodarskom cjelinom ili pogonom u smislu ove odredbe razumijeva se u bilančnom smislu posebno vođenje gospodarska cjelina tj. prijenos ukupne aktive i pasive dijela poduzeća - gospodarske cjeline odnosno pogona. Unos imovine trgovačkog društva sa sjedištem u inozemstvu kao osnivačkog uloga u trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, predstavlja uvoz dobara koji podliježe oporezivanju PDV-om prema odredbi članka 2. Zakona. Porezni obveznik pri uvozu dobara je uvoznik kako je to propisano odredbom članka 6. stavak 1. točka 2. Zakona, a porez u skladu s odredbom članka 7. stavak 5. Zakona, obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga. PDV plaćen pri uvozu poduzetničke imovine, porezni obveznik može odbiti kao pretporez i na taj način je plaćeni porez pri uvozu dobara za poduzetničku djelatnost neutralan za poreznog ...