Obratio nam se C. K. d.o.o., s pitanjem u svezi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva. Prema navodima u upitu, društvo A drži 15% dionica društva B. Ulaganje u dionice vodi po metodi troška. Dioničko društvo B želi povećati temeljni kapital društva unosom iz sredstava rezervi i zadržane dobiti. U tu svrhu izglasana je raspodjela dividende u obliku dividendnih dionica putem emisije običnih dionica po nominalnoj vrijednosti prema pripadnosti dividende. Na temelju odluke o isplati dividende društvo A je iskazalo prihode od dividendi, te je iste isključilo iz porezne osnovice, sukladno odredbama članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.), i članka 12. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05. i 133/07.). Postavljeno je pitanje, je li društvo A ispravno postupilo kada je knjižilo prihode od dividendi i za iste smanjilo poreznu osnovicu u prijavi poreza na dobit, budući da je umjesto dividende dobilo dionice kao rezultat povećanja kapitala.

Prema odredbi članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dobit, porezna osnovica iz članka 5. Zakona smanjuje se za prihode od dividendi i udjela ...