Od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) zaprimljen je podnesak kojim se upućuje na činjenicu da se, u nekim ispostavama Porezne uprave, od osiguranika koji traže potvrdu o stanju duga doprinosa za mirovinsko osiguranje, traži i podatak o tome da su odjavljeni iz osiguranja ili se čeka podatak o odjavi što ga HZMO Poreznoj upravi dostavlja medijski, putem APIS IT-a. U bitnome, riječ je o osobama koje, unutar razdoblja osiguranja (prije, odjave odnosno prestanka osiguranja), podnose zahtjev za utvrđivanje prava na mirovinu i to prije nego što se utvrde činjenice bitne za pravo ili za razinu prava odnosno prije nego što se utvrdi stvarni staž mirovinskog osiguranja ili stupanj invalidnosti. Predlaže se da se povodom zahtjeva osiguranika izda potvrda sa stanjem duga/preplate na dan izdavanja potvrde upiše stanje duga ili da su doprinosi plaćeni. O načinu postupanja dajemo uputu u nastavku. Porezna uprava, pozivom na odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 53/91.) izdaje potvrde o stanju duga doprinosa za mirovinsko osiguranje te, između ostalih, izdaje i Potvrdu o stanju duga odnosno preplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za samostalnog obveznika plaćanja doprinosa. Ova Potvrda sadrži ...