Od društva »O.« Zagreb d.d., primili smo upit koji se odnosi na izdavanje potvrda o uplaćenim premijama dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. U upitu je navedeno da bivši osiguranici likvidiranog društva »A.« zdravstveno osiguranje, Zagreb, svoja prava iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ostvaruje u društvu »O.« Zagreb, temeljem obavljenog postupka prijenosa portfelja, koji je proveden uz suglasnost HANFA-e, počevši od 1. svibnja 2006. godine. Za te osiguranike društvo »O.« Zagreb ima podatke o premijama osiguranja koje su uplatili na račun toga društva i to od spomenutog datuma do kraja 2006. godine. S obzirom da društvo »O.« Zagreb ne raspolaže podacima o premijama dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje su osiguranici uplatili likvidiranom društvu »A.« zdravstveno osiguranje do 30. travnja 2006. godine te da te podatke više nije moguće dobiti od likvidiranog društva, postavljeno je pitanje na temelju čega će se osiguranicima priznavati izdaci za uplaćene premije osiguranja u razdoblju 1. siječnja do 30. travnja 2006. godine i to u konačnom obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na temelju podnesenih prijava poreza na dohodak za 2006 ...