Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Potvrde o cijeni karata za obavljeni službeni put - vjerodostojne isprave

Datum objave: 14.06.2006, Klasa: 410-01/06-01/599, Porezna uprava

Od Porezne uprave, Područni ured Z., ispostava Z. za poreze građana, primili smo dopis Kl.: 410-01/06-01/199, ur. br.: 513-07-01-06/06-2 od 6. lipnja 2006., kojim nam je proslijeđen upit Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu od 15. 12.2005. U tom upitu je navedeno da se prema pisanom mišljenju Porezne uprave - Središnjeg ureda vjerodostojnom ispravom za priznavanje troška prijevoza iznimno, u pojedinačnim izvanrednim okolnostima, može smatrati potvrda o cijeni prijevoznih karata, pa je postavljen upit može li se ta potvrda smatrati vjerodostojnom ispravom i u slučaju kad radnik službeni put obavlja vlastitim prijevozom, a za obavljanje službenog putovanja mu je odobreno korištenje sredstava javnog prometa, u nastavku odgovaramo. Člankom 14. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da se izdatci za službena putovanja iz čl. 13. toga Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) priznaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdatci i drugi podatci navedeni na putnom nalogu. Za svrhe oporezivanja putni nalog kao vjerodostojna isprava treba sadržavati osobito: nadnevak izdavanja, ime i ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice