Člankom 29., st. 12. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03.) propisano je da porezni obveznik ima pravo na osobni odbitak do 12.000,00 kuna godišnje po osnovi plaćenih kamata po namjenskom stambenom kreditu kojim je financirao kupnju i izgradnju stambenog prostora odnosno investicijska održavanja postojećeg stambenog prostora, u kojem slučaju ne može koristiti dio osobnog odbitka za te namjene po osnovi stvarno nastalih izdataka odnosno na temelju vjerodostojnih isprava. Odredbama čl. 50., st. 25. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03.) propisano je da je u slučaju kupnje ili izgradnje ili investicijskog održavanja stambenog prostora za koje porezni obveznik koristi dio osobnog odbitka za kamate plaćene po osnovi namjenskog stambenog kredita, porezni obveznik dužan uz godišnju poreznu prijavu priložiti ugovor o namjenskom stambenom kreditu i dokaze o prebivalištu odnosno boravku u nekretnini čiju je kupnju, izgradnju ili investicijsko održavanje financirao ili financira iz sredstava namjenskog stambenog kredita, a i dokaze o prebivalištu odnosno boravku u nekretnini neposredno nakon što je kupljena odnosno izgrađena. Osobni odbitak po osnovi kamata priznaje se u slučaju kupnje, izgradnje ili investicijskog održavanja stana ili stambene kuće ...