Mišljenja.hr

Potvrda o ostvarenom dohotku u 2022. predaje se do 31. siječnja

Datum objave: 23.01.2023.

Još nemate pretplatu na misljenja.hr? Pretplatite se na idućih 12 mjeseci za već 3,67 eur ili dvije kave mjesečno  klikom miša ovdje!
Ako pretplata kojim slučajem istekne, obnova pretplate se naknadno nakon isteka jednostavno i brzo obavlja kako je opisano ovdje.


Isplatitelj primitka po osnovi kojega se utvrđuje drugi dohodak koji se ne smatra konačnim obvezan je poreznim obveznicima, na njihov zahtjev, do 31. siječnja 2023. godine za 2022. godinu dati potvrde o visini pojedinačnih i ukupnih godišnjih primitaka po osnovi drugog dohotka, postotku i iznosu priznatih izdataka pri isplati, iznosu izdatka po osnovi uplaćenog obveznog doprinosa iz primitka prema posebnim propisima, iznosu dohotka, nadnevku uplate obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te iznosu obustavljenih i uplaćenih obveznih doprinosa iz primitka, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te iznosu neto isplate.
Za dohodak od imovinskih prava, dohodak od kapitala (osim isplatitelja koji su dostavili podatke: isplatitelji primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala, financijski posrednici, odnosno SKDD) i dohodak od osiguranja, isplatitelji su obvezni dostaviti potvrde samo na zahtjev poreznih obveznika.
Jednako tako, porezni obveznik je bio obvezan isplatitelju primitaka od kojih se utvrđuje dohodak i na koji se plaća porez na dohodak po odbitku, dati podatke potrebne za točan obračun i uplatu poreza, i to ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta te broj svog žiroračuna odnosno ostalih računa kod banke. Potvrda se daje na propisanom obrascu potvrde.

Tuzemni poslodavac je obvezan članu posade broda i Poreznoj upravi za isplaćene primitke u poreznom razdoblju po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi dostaviti potvrdu najkasnije do 31. siječnja 2023. godine za 2022. godinu.


  • Radnici (građani) kojima je potrebna potvrda o visini dohotka, zahtjev za izdavanje potvrde podnose preko servisa ePorezna: Početna/Zahtjevi/Podnesi zahtjev/Zahtjev za izdavanje potvrde o visini dohodaka i primitaka. Prijava se obavlja na poveznici: https://e-porezna.porezna-uprava.hr/ s odgovarajućim certifikatom.

 

« Povratak

Može vas zanimati