Vašim gore navedenim aktom zaprimljenim u Carinskoj upravi Središnjem uredu dana 28. prosinca 2012. zatražili ste mišljenje o obvezi posjedovanja jedinstvene carinske deklaracije prilikom upisa zrakoplova u Registar. Navodite da je sadržaj i način vođenja Registra propisan Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (Narodne novine 137/12.). Sadašnji vlasnici zrakoplova nemaju ugovore o kupnji niti račune niti bilo koji drugi dokaz o stjecanju vlasništva nad njima, a lete tim zrakoplovima bez upisa u Registar, te ugrožavaju pilote koji njima upravljanju i druge sudionike u civilnom zrakoplovstvu. Člankom 70. navedenog Pravilnika, propisa o je da vlasnici mikrolakih zrakoplova koji ne ispunjavaju uvjete propisane odredbama ovog Pravilnika vezano za dokazivanje vlasništva, mogu ostvariti pravo za upis zrakoplova u Registar bez dokazivanja neprekidnog niza stjecanja od prednika do sebe sukladno članku 15. ovog Pravilnika. Za upis je potrebno priložiti javno ovjerenu izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva jamči da je on vlasnik zrakoplova. U stavku 2. se navodi da postupanje po stavku 1. ovog članka ne isključuje obvezu posjedovanja jedinstvene carinske deklaracije. Da bi vlasnik ostvario pravo iz stavka 1. ovog članka, mora podnijeti zahtjev za ...