Mišljenja.hr

Potraživanje tražbina koje su proizašle iz odnosa raskinutih prije donošenja rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe

Datum objave: 26.03.2014., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 423-08/14-01/39

Nastavno na Vaš upit da li bi "A" d.o.o. s obzirom da nije prijavio potraživanje u predstečajnu masu, postupio u suprotnosti sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ako svoje potraživanje naplati putem sredstva osiguranja (npr. puštanjem na naplatu zadužnice), te da li bi društvo "B" d.o.o. plaćanjem takve tražbine, znači potraživanja koja proizlaze iz odnosa koji su započeti i raskinuti prije donošenja rješenj..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak