Zakonska mogućnost da tvrtka "B.G." nastavi nabavljati potpuno denaturirani alkohol od dobavljača iz Republike Slovenije proizveden prema formulaciji koja je vrijedila do 1. 8. 2017. godine kada je na snagu stupila Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/1112  objavljena u Službenom listu Europske unije broj 162/22  dana 23. 6. 2017. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 3199/93  o uzajamnom priznavanju postupaka za potpuno denaturiranje alkohola radi oslobođenja od plaćanja trošarine. Republika Slovenija se prema navedenoj Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2017/1112 odredila za primjenu zajedničkog postupka denaturiranja za potpuno denaturirani alkohol i to po hektolitru apsolutnog etanola: - 1,0 litara izopropilnog alkohola, - 1,0 litra metil-etil-ketona, - 1,0 gram denatonijum benzoata, sa primjenom od 1. kolovoza 2017. godine. Dopuštena je mogućnost da države članice mogu odrediti i prijelazno razdoblje zbog iskorištenja starih zaliha ali i zbog prilagodbe industrije koja koristi formulacije denaturanata nacionalno propisane prije Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/1112. Stoga je Republika Slovenija objavila namjeru da uvede prijelazno razdoblje od najmanje 18 mjesecu u kojem bi se uz gore navedeni zajednički postupak denaturiranja i dalje koristili denaturanti za potpuno denaturiranje alkohola propisani Provedbenom uredbom Komisije (EU) br ...