Može li se nakon 31. srpnja 2017. godine primjenjivati odredba čl. 74. st. 2. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.) koja propisuje: "Potpuno denaturiranim alkoholom iz čl. 63. Zakona smatra se i alkohol koji se unosi iz druge države članice i koji je potpuno denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima druge države članice, a koji su objavljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine i Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 162/13. od 21. veljače 2013. kojom se mijenja i dopunjuje Dodatak Uredbi (EZ) br. 3199/93. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine." Odredba čl. 74. st. 2. Pravilnika o trošarinama ne primjenjuje se i prestaje važiti nakon 31. srpnja 2017. godine budući je u čl. 74. st. 3. Pravilnika o trošarinama propisano da: "Od 1. kolovoza 2017. godine potpuno denaturirani alkohol koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj ili se uvozi/unosi iz druge države članice u Republiku Hrvatsku mora biti onečišćen sljedećim sredstvima najmanje u propisanim količinama, na hektolitar apsolutnog alkohola - ...