U svezi s upitom poreznog obveznika "B." d.o.o. o mogućnosti otpisa osnovnog sredstva - teretnog vozila u 100%-tnom iznosu u poslovnim knjigama poreznog obveznika koji obavlja autoprijevozničku djelatnost nakon nabave vozila prema zapisniku o ustupanju osnovnog sredstva prema procijenjenoj vrijednosti, u nastavku odgovaramo: Člankom 20. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da se u popis dugotrajne imovine unose stvari i prava ako njihove nabavne cijene odnosno troškovi proizvodnje premašuju 1.000,00 kuna i ako je njihov vijek trajanja dulji od godinu dana. Popis dugotrajne imovine služi za utvrđivanje otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine. Nabavna vrijednost dobara dugotrajne imovine, koja su unesena u Popis dugotrajne imovine, otpisuju se u skladu s Pravilnikom o amortizaciji (Narodne novine, br. 54/01.). Prema čl. 4. Pravilnika o amortizaciji rashodom amortizacije smatra se dodatni, djelomični ili potpuni otpis opreme i poslovnih objekata koji su nabavljeni ili izgrađeni u poreznom razdoblju. Smatra se da su oprema i poslovni objekti nabavljeni odnosno izgrađeni u poreznom razdoblju u kojem su stavljeni u uporabu. Opremom se smatraju postrojenja i strojevi, alati, pogonski i uredski inventar, informatička oprema, uključujući i software ...