Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Potpora za samozapošljavanje i proširenje poslovanja

Datum objave: 27.07.2020, misljenja.hr

1. Potpora za samozapošljavanje

Ova se potpora dodjeljuje nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova registriranja i rada poslovnog subjekta. Potpora se dodjeljuje osobama koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i razradile poduzetničku ideju.
Osobe mogu ovu potporu koristiti i za udruživanje u nove poslovne subjekte i za preuzimanje postojećih subjekata.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

1. Skupina - do 100.000,00 kn dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
- (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
- (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
- (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
- (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
- (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43).
Za 1. skupinu korisnika moguće je odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

2. Skupina – do 75.000,00 kn dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
- (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
- (H) Prijevoz i skladištenje
- (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
- (J) Informacije i komunikacije
- (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
- (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
- (P) Obrazovanje
- (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
- (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
- (S) Ostale uslužne djelatnosti.
Za 2. skupinu korisnika moguće je odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ukoliko se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Udruživanje korisnika potpore za samozapošljavanje
Ukoliko se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt, samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos potpore, dok drugi suosnivači mogu ostvariti potporu u najvišem iznosu do 55.000,00 kuna. Za korištenje mjere osposobljavanje na radnom mjestu također može biti odobreno dodatnih 10.000,00 kuna ukoliko su zadovoljeni kriteriji za tu mjeru. Jedan od podnositelja zahtjeva mora naznačiti traženi iznos na obrascu Zahtjeva za dodjelu potpore za samozapošljavanje.

U slučaju osnivanja zadruge i zapošljavanja u zadruzi, gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za pet osoba koje se udružuju iznosi za:
1. skupinu do 320.000,00 kn ­
2. skupinu do 295.000,00 kn.

U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 4 osobe iznosi za:
1. skupinu do 265.000,00 kn
2. skupinu do 240.000,00 kn.

U slučaju otvaranja obrta ili slobodne profesije potpora se može dodijeliti za najviše dvije osobe te je gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za:
1. skupinu do 155.000,00 kn
2. skupinu do 130.000,00.

U slučaju korištenja osposobljavanja na radnom mjestu iznos se povećava za 10.000,00 kn.

2. Potpora za proširenje poslovanja

Dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele potpore, čije su ugovorne obveze po samozapošljavanju istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja. Poslovni subjekt mora imati kontinuitet poslovanja od trenutka početka rada te mora dokazati razvoj i rast poduzeća/obrta. Proširenje poslovanja može značiti otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti i sl.
Uz zahtjev je potrebno dostaviti poslovni plan za proširenje poslovanja.
Također, poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti, dužni su dostaviti dokaz o vrsti djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori i sl).
Ukoliko podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost u postupku bodovanja.
Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za nove zaposlenike obvezna stavka troškovnika. Korisnik potpore obvezan je, prije potpisa ugovora o dodjeli potpore, dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

1. Skupina - do 75.000,00 kn dodjeljuje se za proširenje poslovanja na djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u (ne za subjekte koji već obavljaju te djelatnosti):
- (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
- (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
- (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
- (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
- (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 55.000,00 kn dodjeljuje se za proširenje poslovanja na nove djelatnosti kao i za poslovne subjekte koji već obavljaju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
- (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
- (H) Prijevoz i skladištenje
- (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
- (J) Informacije i komunikacije
- (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
- (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
- (P) Obrazovanje
- (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
- (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
- (S) Ostale uslužne djelatnosti Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ukoliko se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja - prihvatljivi troškovi u 2020.:
- ­ kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
- kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
- kupnja ili zakup licenciranih IT programa
- zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji) - najviše 30% od iznosa potpore
- troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
- doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja - najviše 40% od iznosa potpore
- doprinosi za novozaposlene radnike (prihvatljivo i obavezno samo za potpore za proširenje poslovanja)
- edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava - najviše 30% od iznosa potpore
- troškovi registracije poslovnog subjekta - javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
- upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
- marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje internetske stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internetsko oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje, oslikavanje vozila) – najviše 20 % od iznosa potpore
- kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
- kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
- kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija)
- troškovi atesta i procjene opasnosti ­ kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme – najviše 10% od iznosa potpore
- kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
- PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
- kupnja franšiza
- usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…).

  • Svi detalji se mogu vidjeti na poveznici ovdje.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice