Prema odredbama Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), PDV-om se oporezuju isporuke dobara i usluga koje obave poduzetnici - porezni obveznici. Poduzetnikom u smislu odredbi Zakona smatra se svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno, trajno i s namjerom ostvarivanja prihoda obavlja djelatnost odnosno isporuke dobara i usluga. Porezni obveznik PDV-a je prema odredbi članka 6. stavak 1. Zakona, poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge. Isporuka u općenitom smislu postoji kada isporučitelj daje primatelju gospodarsku vrijednost i za to prima određenu naknadu. U svakom konkretnom slučaju se procjenjuje postoji li isporuka koja podliježe oporezivanju. Ako postoji isporuka dobra ili usluge, tada naknada koju isporučitelj primi za obavljenu isporuku predstavlja osnovicu za obračun PDV-a u smislu odredbe članka 8. Zakona. Ako je Ministarstvo turizma dalo novčana sredstva Institutu za potporu za istraživački projekt od općeg interesa, Ministarstvo turizma ne ispunjava obvezu plaćanja naknade za primljenu isporuku i prema tome sredstva koja doznači Institutu ne predstavljaju naknadu za isporuku te ne podliježu oporezivanju, jer između Ministarstva turizma i Instituta ne postoji isporuka.

...