Navodite da je Vaša stranka koja je slovenska pravna osoba vlasnik osobnog vozila koje je registrirano u Sloveniji, a primatelj leasinga je slovenski građanin koji bi motorno vozilo posudio hrvatskom građaninu koji ima privremeni boravak u Sloveniji, a vozilo bi koristio u Republici Hrvatskoj, te pitate bi li navedeno ponašanje podlijegalo plaćanju carinskih i drugih naknada ili bi eventualno isto predstavljalo prekršaj. Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) uređuje se plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 8. st. 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.), smatra se da fizička osoba ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ako na području Republike Hrvatske stvarno boravi više od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza ili u slučaju kada poslovne veze ne postoje, ako postoje osobne veze koje ukazuju na blisku povezanost između osobe i mjesta u kojem prebiva na području Republike Hrvatske. Nadalje, prema st. 4. smatra se da fizička osoba koja je poslovno vezana za mjesto različito od onoga za koje je osobno vezana ...