Predujmljena dobit 2012. evidentirana je u 2012. na kontu potraživanja za isplaćene udjele iz dobiti. Tako iskazano potraživanje treba zatvoriti s ostvarenom dobiti poslije datuma Bilance u 2013. na temelju Odluke.   Iznos više isplaćenog predujma dobiti od ostvarene dobiti poslije oporezivanja, a koji se nije vratio na žiro-račun društva (ili u blagajnu, u tom slučaju oprez zbog blagajničkog maksimuma od 1. siječnja 2013. i 105.000,00 kn prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma) do 31.12.2012., predstavlja dohodak od kapitala za fizičku osobu – člana društva. To se odnosi i na fizičke osobe - obveznike poreza na dobit (npr. obrtnici, slobodna zanimanja).
Odredba čl. 10.a Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. do 22/12.) propisuje „Ako je tijekom poreznog razdoblja fizičkoj osobi isplaćen predujam dobiti, a istekom tog poreznog razdoblja ostvarena dobit nije dostatna za pokriće takvog predujma, tada se nastala razlika smatra primitkom koji se oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.“.
  Na taj ostvareni dohodak od kapitala treba obračunati 40% poreza na dohodak i prirez prema čl. 30., st. 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.