Vezano za zamolbu Porezne uprave, Područnog ureda Pazin za pružanjem pravne pomoći radi dostave obavijesti o poreznom nadzoru poreznoj obveznici koja se odselila kod sina u inozemstvo, u nastavku dajemo slijedeći odgovor. Iz predmetne zamolbe proizlazi da prema podacima kojima raspolažu Porezna uprava i Ministarstvo unutarnjih poslova porezna obveznica ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, te da su djelatnici Porezne uprave otišli na adresu prijavljenog prebivališta u Pazinu, pri čemu nisu zatekli poreznu obveznicu, ali su od susjede doznali da je porezna obveznica odselila kod sina u Smederevo. Imajući u vidu navedene okolnosti, osobito da se temeljem podataka iz zamolbe ne može zaključiti da je porezna obveznica obavijestila Poreznu upravu o promjeni prebivališta te da se podatak da je odselila temelji na informaciji dobivenoj od susjede, pri čemu se ne može sa sigurnošću zaključiti da je porezna obveznica promijenila prebivalište u smislu propisanog odredbom članka 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08. i 18/11.), to vas upućujemo na primjenu odredbe članka 51. OPZ-a i uputu ovog tijela o postupanju kod dostave poreznog akta, klasa: 410-01/09-01/787, ur.broj: 513-07-21-01/09-1 od 14. svibnja 2009. godine. U smislu propisanog člankom 51. stavkom ...