Tumačenje propisa o trošarinama kada kao trošarinski obveznik sa statusom registriranog primatelja u sustavu odgode plaćanja trošarine primate iz Nizozemske proizvod Exxsol D40, tarifne oznake KN 2710 12 21, kategorije trošarinskog proizvoda oznake E480 i odmah ga po primitku izvozite. Ujedno pitate da li je moguće primljeni trošarinski proizvod izvesti korisniku u BiH bez obračuna trošarine te da li je UCD relevantan dokument za neobračunavanje trošarine ili je u slučaju obveze plaćanja trošarine relevantan za povrat plaćene trošarine, nadalje pitate koja bi se visina trošarine obračunala i kojem bi se roku morala platiti. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14. i 70/14.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 83. Zakona o trošarinama je definirano koji se proizvodi i u kojem slučaju smatraju energentima, a čl. 85. Zakona je propisano na koje se energente primjenjuju odredbe o nadzoru ...