Postavljate pitanje kako postupiti kada je provjerom poslovanja ljekarni po odobrenjima za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda utvrđeno da je u pojedinim slučajevima ljekarna u statusu oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda nabavila odnosno primila trošarinski proizvod – etilni alkohol u sustavu odgode plaćanja trošarine a pošiljatelj nije ispostavio PTD, dajemo odgovor.

Prema čl. 6. st. 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09., dalje: Zakon) plaćanje trošarine se odgađa, ako se trošarinski proizvodi proizvode i/ili skladište u trošarinskom skladištu, ako smještaju u pogon oslobođenog korisnika i koriste u svrhe za koje je dobio odobrenje ili ako se u sustavu odgode otpremaju u skladu s uvjetima propisanim Zakonom. Kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika tada se prema čl. 7. st. 1. t. 2. Zakona, takvo kretanje smatra kretanjem u sustavu odgode plaćanja trošarine. Stavak 3. istog čl. propisuje da je kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dozvoljeno samo uz prateći trošarinski dokument. Nepoštivanje odredbe čl. 7. st. 3. Zakona, kažnjivo je kao trošarinski prekršaj prema čl.80. st. 1. t. 1. Zakona, za ...