U smislu odredbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08., u nastavku: OPZ), Porezna uprava ima ovlasti i dužnosti utvrđivati sve činjenice koje su od utjecaja ili mogu biti od utjecaja na donošenje zakonite i pravilne odluke (u nastavku: porezno bitne činjenice), pri čemu nije ograničena u izboru radnji i mjera koje će poduzimati, odnosno dokaznih sredstava koja će izvoditi. Ciljevi aktivnosti praćenja i prikupljanja drugih porezno bitnih činjenica su stvaranje baze podataka o poreznom obvezniku koji se mogu koristiti za potrebe drugih poreznih postupaka. Porezna uprava, pri tome se koristi javno dostupnih podacima o poslovnim subjektima i njihovim aktivnostima dostupnima putem interneta, oglašavanja putem javnih medija, letaka, oglasnih stupova, na službenim stranicama turističkih zajednica, prikupljanjem podataka od gradova i općina o zatraženim koncesijama za korištenje javnih površina za pružanje usluga kao što su primjerice velika kulturna događanja poput "A", "B", "C", i sl. Mišljenja smo da bi prilikom praćenja takvih velikih događanja i u svrhu prikupljanja podataka bitnih za oporezivanje, nadležni Područni uredi trebali vršiti očevid kod organizatora te zatražiti tablični prikaz svih sudionika takvih događanja putem OIB-a i honorarima koje su ostvarili. Nadalje, nadležni Područni ...