Vezano za vaš upit kojim tražite uputu o postupanju povodom presude Ustavnog suda Republike Hrvatske u predmetu poreznog obveznika "A." d.o.o. V., u nastavku vam odgovaramo. U konkretnom slučaju je odlučno da iz vašeg upita proizlazi da je imenovani porezni obveznik podnio tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske koji je svojom odlukom broj: U-III-52/2007 od 8. srpnja 2009. godine, tužbu usvojio, ukinuo presudu Upravnog suda, drugostupanjsko rješenje i rješenje Postaje Financijske policije te predmet vratio Područnom uredu Porezne uprave V. na ponovni postupak. Postupanje nadležnog sudbenog ili upravnog tijela, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima u slučaju kada Ustavni sud Republike Hrvatske donese odluku kojom se ustavna tužba usvaja te ukida osporavani akt kojim je povrijeđeno ustavno pravo, propisuju odredbe članka 76. i 77. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 49/02. - pročišćeni tekst, u nastavku: Ustavni zakon). Sukladno propisanom člankom 76. stavkom 1. Ustavnog zakona, Ustavni sud ukida osporavani akt kojim je povrijeđeno ustavno pravo odlukom kojom se ustavna tužba usvaja. Nadalje je stavkom 2. istog članka propisano: ako su nadležno sudbeno ili upravno tijelo, tijelo jedinice lokalne ...