Carinska uprava objavila je 18. lipnja 2013. uputu koja detaljnije pojašnjava postupanje s poštanskim pošiljkama (paketima) koje pristižu ili se otpremaju u poštanskom prometu u okviru redovnog ili pojednostavljenog carinskog postupka u skladu u aktima Svjetske poštanske unije. Uputa definira postupke u kojima se Hrvatska Pošta d.d. smatra deklarantom i po potrebi carinskim dužnikom. Ako postupak s poštanskim pošiljkama nije drugačije definiran u ovoj uputi, carinski se postupci provode prema uputama kojima su uređeni uvozni i izvozni postupci.   Uputom se pojašnjava:
1. PRAVNA OSNOVA
2. POJMOVNA ODREĐENJA
3. POSTUPANJE S POŠTANSKIM POŠILJKAMA U SKLADU S ČLANKOM 237. UPCZZ
3.1. Puštanje u slobodni promet (članak 237, stavak 1. točka A. UPCZZ)
3.2. Izvoz (članak 237. stavak 1. točka B. UPCZZ)
3.3. Određivanje Hrvatske pošte d.d. kao deklaranta i dužnika u carinskom postupku
4. OSLOBOĐENJA DAVANJA PRI UVOZU POŠTANSKIH POŠILJAKA
- Tablica postupanja s poštanskim pošiljkama
5. PODNOŠENJE ROBE I PREUZIMANJE POŠILJAKA IZ TREĆIH ZEMALJA U IZMJENIČNOM POŠTANSKOM UREDU ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.