Vezano za upit Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb za dodatno objašnjenje o postupanju po zahtjevu odvjetnika R. J. kao punomoćnika M. J. iz Zagreba, u nastavku dajemo sljedeći odgovor.

Iz dokumentacije koja je u kopiji dostavljena uz predmetni upit proizlazi da je dana 17. lipnja 2008. godine Porezna uprava, Područni ured Zagreb zaprimila zahtjev M. J. zastupane po imenovanom odvjetniku za pokretanje postupka obračuna i zaduženja poslodavca u poreznom knjigovodstvu te poduzimanja mjera za prisilnu naplatu dužnih iznosa doprinosa za obvezna osiguranja, poreza na dohodak i prireza, te je imenovanoj podnositeljici na zahtjev odgovorilo dopisom pod oznakom Klase: 410-01/2008-01/1202 od 19. lipnja 2008. godine. Vezano za navedeni dopis od 19. lipnja 2008. godine, M. J. je po imenovanom odvjetniku kao punomoćniku dostavila Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb zahtjev za obračun, zaduženje i naplatu javnih davanja po osnovi neto plaće isplaćene po sudskoj presudi, u kojem navodi kako je obaviještena da isto tijelo povodom podnesenog zahtjeva ne može postupati, pri čemu joj je dostavljeno mišljenje Ministarstva financija od 11 .prosinca 2006. godine za slučaj D. Š.. Nadalje ističe da je podnošenjem zahtjeva inicirala upravni postupak, da se zahtjevi ne mogu rješavati obavijestima već u formi zaključaka ...