Radi jedinstvenog postupanja ispostava Porezne uprave temeljem zaprimljenih zahtjeva tražitelja podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina, u nastavku dajemo upute kako slijedi.

Sukladno odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH, 153/02. i 22/11.), Porezna uprava utvrđuje tržišne vrijednosti nekretnina u postupcima utvrđivanja poreza na promet nekretnina, u pravilu, na temelju isprava o stjecanju, odnosno procjenom ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj manji od cijena koje se postižu ili se mogu postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze.

Tržišna vrijednost nekretnina procjenom utvrđuje na temelju usporednih podataka o kretanju tržišnih vrijednosti sličnih nekretnina s približno istog područja u približno isto vrijeme, prikupljenih iz prijavljenih isprava o stjecanju nekretnina odnosno evidentiranog prometa nekretnina. Ako se radi o nekretnini za koju nema usporedivih podataka, tržišna vrijednost utvrđuje se vještačenjem imenovane stručne osobe.

U skladu s iznesenim, Porezna uprava tržišnu vrijednost nekretnina utvrđuje primarno kao poreznu osnovicu u postupku utvrđivanja poreza na promet nekretnina.

S obzirom na brojne zahtjeve za dostavu podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina koje Porezna uprava zaprima od različitih tijela, institucija i osoba, u nastavku dajemo pregled slučajeva u ...