Vezano za upit Porezne uprave, Područnog ureda Split o postupanju u slučaju kad porezno tijelo stekne saznanje o postojanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Imotskom,  koji su dana 17. travnja 2003. godine sklopili fizička osoba kao najmodavac i pravna osoba kao najmoprimac, u nastavku dajemo slijedeći odgovor. Prema podacima iz predmetnog upita, porezno tijelo je postupajući po zahtjevu Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Splitsko – dalmatinske, Odjela organiziranog kriminala od 13. studenog 2009. godine, prilikom prikupljanja podataka i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje za razdoblje od 2000. do 2009. godine kod poreznog obveznika utvrdilo da je isti kao najmodavac sklopio navedeni ugovor o zakupu poslovnog prostora, da je propustio prijaviti davanje u najam poslovnog prostora po navedenom ugovoru te nije prijavio ostvareni dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren u razdoblju od 24. travnja 2003. godine do 1. svibnja 2006. godine iako je to bio dužan učiniti prema Zakonu o porezu na dohodak. Porezna uprava, Područni ured Split postavlja upit je li u takvom slučaju dužna obračunati obvezu poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava za razdoblje od 2003. do svibnja 2006. godine za koju su saznali u postupku prikupljanja podataka i utvrđenja činjenica ...