Trošarinsko postupanje pri prodaji plinskog ulja obojanog plavom bojom puštenog u potrošnju, sukladno čl. 90. st. 14. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) i čl. 127. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.), u kojem konkretno pitate jeste li kao trgovac (distributer) i registrirani primatelj dužni utvrditi ima li vaš kupac odobrenje nadležnog carinskog ureda za distribuciju označenog plinskog ulja obojanog plavom bojom za prodaju istog, u skladu s čl. 90. st. 14. Zakona i čl. 127. Pravilnika. Nastavno pitate, ako ste dužni utvrditi postojanje navedenog odobrenja, na koji način i iz kojeg službenog registra možete utvrditi postojanje i važenje istog, te pitate, ako postoji obveza utvrđivanja posjedovanja odobrenja, a ne postoji službeni registar, jeste li ga dužni zahtijevati od kupca na uvid u materijalnom obliku i dokumentirati kopiju, kao i koji je način dokazivanja postojanja predmetnog odobrenja prihvatljiv Carinskoj upravi. U čl. 90. st. 14. Zakona propisano je da je svaka osoba koja nabavlja plinsko ulje obojano plavom bojom iz čl. 84. st. 9. i čl. 101. st. 1. t. 2. Zakona (označeno plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene ...