Iz dostavljene dokumentacije proizlazi da ste dana 3. srpnja 2015. na trošarinsko skladište smjestili duhanske prerađevine i to nove proizvode s namjerom da iste puštate u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske. Nadalje, a obzirom da ste na trošarinsko skladište smjestili proizvode neoznačene duhanskim markicama te da posjedujete odobrenje nadležnog carinskog ureda za lijepljene duhanskih markica u trošarinskom skladištu, postupate prema čl. 79. st. 7. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) te sljedećeg radnog dana od dana primitka proizvoda u trošarinsko skladište Središnjeg ureda Carinske uprave podnosite zahtjev za preuzimanje markica i sljedećeg radnog dana od dana lijepljenja markica dnevni utrošak markica. U podnesku nadalje navodite da ste 29. srpnja ove godine prijavili predmetne proizvode Ministarstvu poljoprivrede radi upisa u Upisnik o markama duhanskih proizvoda, ali da još uvijek niste zaprimili rješenja o istom iz kog razloga niste bili u mogućnosti Središnjem uredu Carinske uprave prijaviti maloprodajnu cijenu za te proizvode i iste pustiti u potrošnju odnosno otpremiti iz trošarinskog skladišta. Slijedom navedenog te obzirom da uskoro ističe rok od 60 dana od dana preuzimanja ...