Povodom podneska, u kojem postavljate pitanje provedbe postupka u slučaju kada pošiljatelj trošarinskih proizvoda, za kretanje trošarinskih proizvoda u sustav u odgode plaćanja trošarine i to energenata iz članka 69. stavka 3. točka 1. Zakona o trošarinama, nije zaprimio ovjereni primjerak PTD-a od primatelja kao potvrdu primitka te navodite kako je u predmetnom slučaju pošiljatelj izvijestio vas kao carinarnicu nadležnu prema lokaciji trošarinskog skladišta pošiljatelja, u nastavku odgovaramo.

Sukladno članku 7. i 8. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.), kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine je dozvoljeno samo uz prateći trošarinski dokument PTD, koji prati pošiljku trošarinskih proizvoda i kojim se dokazuje da se u njemu navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine, a ispostavlja ga pošiljatelj-ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta na propisanom obrascu, u propisanom broju primjeraka, prije otpreme trošarinskih proizvoda iz svog trošarinskog skladišta.

Člankom 9. stavkom 1. i 2. Zakona, propisano je da primatelj trošarinskih proizvoda koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine, mora potvrditi primitak trošarinskih proizvoda pošiljatelju i ...