Ravnatelj Porezne uprave radi jedinstvenog postupanja pri zaprimanju i obradi godišnje prijave poreza na dobit za 2001. daje službenicima Porezne uprave sljedeću uputu: I. TEHNIČKA PRIPREMA Kod zaprimanja prijava koriste se dvodjelne samoljepljive naljepnice. Područni uredi dužni su pravovremeno organizirati tiskanje potrebnog broja naljepnica za pripadajuće ispostave. Veličina i oblik naljepnica istovjetni su onima iz ranijih godina. Prvi dio naljepnice uručuje se poreznom obvezniku kao potvrda o primitku prijave. Na tom dijelu naljepnice je otisnuto: * Puni naziv ispostave Porezne uprave * Klasifikacijska oznaka (s otisnutim rednim brojem predmeta) - 410-23/02-17/br. predmeta * Brojčana oznaka (urudžbeni broj) s otisnutim brojem akta unutar predmeta (kod zaprimljene prijave uvijek je broj 1). Struktura brojčane oznake (urudžbenog broja) stvara se na razini svake ispostave Porezne uprave * Unaprijed pripremljene dvije prazne rubrike. U prvu od tih rubrika referent koji zaprima prijavu upisuje nadnevak prijama, a u drugu se potpisuje kao znak potvrde prijama porezne prijave. Drugi dio naljepnice referent je dužan odmah prilikom zaprimanja zalijepiti na gornji desni kut prve stranice prijave. Na njemu su otisnuti isti klasifikacijski broj i brojčana oznaka (urudžbeni broj), i dvije prazne rubrike za upis nadnevka predaje prijave i potpis referenta, kao i na ...