Postupak utvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe propisan je odredbama članka 4. hrvatskog modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i odredbama članka 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13., 26/15.). Upitnici za utvrđivanje rezidentnosti i upute mogu se preuzeti kao dokumenti za preuzimanje na kraju ovog teksta. Upitnici u prilogu popunjavaju se u postupku utvrđivanja rezidentnosti poreznog obveznika na način da se Upitnik TU ispunjava prilikom ulaska poreznog obveznika u Republiku Hrvatsku, dok se Upitnik TI popunjava kod izlaska poreznog obveznika iz Republike Hrvatske, odnosno isti se ispunjavaju kod svih postupaka u kojima je od bitnog značaja utvrđivanje rezidentnosti fizičke osobe (upis u/ispis iz Registra poreznih obveznika; obrada godišnje porezne prijave; prijava poreza na dohodak; obračun, obustava i uplata predujmova poreza na dohodak; izdavanje potvrda te u situacijama kada nadležno porezno tijelo utvrdi potrebu za njihovim ispunjavanjem). Cilj upitnika o rezidentnosti (obrasci u prilogu: Upitnik TU i Upitnik TI) je pojednostaviti primjenu postupka propisanog člankom 4. stavkom 2. hrvatskog modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (tie-breaker rules), odnosno jednoobrazno i točno utvrditi povezanost, rezidentnost, poreznog obveznika s državom ugovornicom koja će u konačnici imati pravo oporezivanja poreznog obveznika prema načelu svjetskog dohotka (world ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.