U sklopu obavljanja redovitih poslova nadzora prometa preko državne granice, određenim Carinskim zakonom, Zakonom o deviznom poslovanju i Odlukom o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira, pri carinskoj službi pojavila se dvojba o načinu postupanja pri unosu gotovine i čekova od strane poslovnih banaka. Naime pri unosu gotovoga novca, pri primopredaji neprozirnih plombiranih vreća s novcem ovlaštenim osobama ... banke od strane ovlaštenih osoba strane banke, obavlja se samo dokumentarna kontrola i identifikacija vozila i ovlaštenih osoba, dok se carinskim službenicima ne daje nikakav dokument iz kojega bi bila razvidna količina gotovine po valutama i apoenima, a ujedno im je onemogućen fizički nadzor, dakle eventualni pristup vozilu FINE, te otvaranje vreća s gotovinom, tj. pregled. Zbog određivanja pravilnoga i zakonitoga postupanja ovlaštenih carinskih službenika na graničnim prijelazima, zatraženo je službeno mišljenje HNB, odnosi li se obveza carinske službe iz čl. 59. st. 1. Zakona o deviznom poslovanju samo na dokumentarni ili i na fizički nadzor, te način primjene odredaba čl. 36. st. 1. i 3. istoga Zakona, tj. je li opisani način usmenoga prijavljivanja i načina postupanja u skladu s propisima. HNB, Direkcija za provedbu devizne politike, svojim ...